Novinky

Ponuka na odkúpenie

08.12.2022 09:43
Vážení priatelia, predkladám Vám ponuku na odkúpenie urbárskych podielov od: Anna Paulýniová (karta podielnika v prílohe) Anna Gregáňová (karta podielnika v prílohe) V prípade záujmu: kontakt: Jaroslav Gutten - predseda UPS Bzovík, 0910 64 74 69, email: jaroslav.gutten@slovanet.sk Ing. Ján Sekereš...

Informácia pre členov za rok 2020

03.05.2021 08:58
Informacia_pre_clenov.pdf (158350)

Pozvánka na Valné zhromaždenie

28.02.2019 08:47
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 23.03.2019 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

19.02.2018 08:01
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 17.03.2018 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

10.04.2017 07:51
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 13.05.2017 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

29.02.2016 07:37
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 12.03.2016 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Petícia za zastavenie nelegálnej výstavby stavieb

30.09.2015 20:11
Petícia.pdf (2584820)

Valné zhromaždenie UPS Bzovík

26.03.2015 08:43
Vážení podielníci, v sekcii "Dokumenty" sú uložené všetky schválené materiály prerokované na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bzovík, konaného dňa 14.03.2015.  

Pozvánka na valné zhromaždenie

16.02.2015 12:44
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík, 962 41 Bzovík 78     POZVÁNKA     Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z.o pozemkových spoločenstvách, na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 ( v sobotu)...

Informácie pre návštevníkov

18.02.2014 11:04
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík s právnou subjektivitou bolo založené na valnom zhromaždení podielnikov dňa 15.02.2014 konanom v sále Obecného úradu v Bzovíku v súlade s ustanoveniami  zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Celková výmera pozemkového...