Ponuka na odkúpenie

08.12.2022 09:43

Vážení priatelia,

predkladám Vám ponuku na odkúpenie urbárskych podielov od:

Anna Paulýniová (karta podielnika v prílohe)

Anna Gregáňová (karta podielnika v prílohe)

V prípade záujmu:

kontakt:

Jaroslav Gutten - predseda UPS Bzovík, 0910 64 74 69, email: jaroslav.gutten@slovanet.sk

Ing. Ján Sekereš - 0911 05 04 66, email: sekeres.jano@gmail.com

Gregáňová Anna ReportKartyPodielnikov-2.pdf (61827)
Paulínyová Anna ReportKartyPodielnikov-3.pdf (58625)