Valné zhromaždenie UPS Bzovík

26.03.2015 08:43

Vážení podielníci, v sekcii "Dokumenty" sú uložené všetky schválené materiály prerokované na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bzovík, konaného dňa 14.03.2015.