Valné zhromaždenie - 15.02.2014

Stanovy UPS Bzovík.pdf (59,9 kB)

Zakon_o_pozemkovych_spolocenstvach.pdf (80,4 kB)

Zapisnica_valne_zhromazdenie_2014.pdf (36,7 kB)

Zmluva_Urbarske_pozemkove_spolocenstvo_Bzovik.pdf (57,3 kB)

Potvrdenie_o_zapise_spolocenstva_do_registra.pdf (786711)

Notarska_zapisnica.pdf (1513240)

Všetky originály dokumentov sú uložené u predsedu spoločenstva.

 

Valné zhromaždenie - 14.03.2015

Zapisnica_z_valneho zhromazdenia_0320151.pdf (37012)

Uznesenia_z_valneho-zhromazdenia_032015.pdf (357586)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_032015.pdf (1071799)

Sprava_dozornej_rady_032015.pdf (261188)

Financna_sprava_032015.pdf (255078)

Pokyny_pre_samovyrobu_dreva.pdf (336009)

 

Valné zhromaždenie - 12.03.2016

Zapisnica_z_valneho_zhromazdenia.pdf (2364169)

Uznesenia_z_valneho_zhromazdenia.pdf (487767)

Sprava_o_cinnosti_vyboru.pdf (1544078)

Sprava_dozornej_rady.pdf (24504)

Financna_sprava.pdf (530009)

Pokyny_pre_samovyrobu_dreva.pdf (721539)

 

Valné zhromaždenie - 13.05.2017

Zápisnica z valnej hromady 13. 05. 2017.pdf (215,4 kB)

Správa o činnosti výboru 2017.pdf (1,5 MB)

Správa dozornej rady 2017.pdf (739,7 kB)

Finančná správa 2017.pdf (61764)

Uznesenie z VZ UPS 2017.pdf (329953)

 

Valné zhromaždenie - 17.03.2018

Zapisnica_z_Valneho_zhromazdenia_2018.pdf (1054839)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_2018.pdf (827053)

Sprava_dozornej_rady_2018.pdf (692696)

Financna_sprava_2018.pdf (767241)

Uznesenia_z_VZ_2018.pdf (355796)

 

Valné zhromaždenie - 23.03.2019

Zmluva_o_zalozeni_spolocenstva.pdf (2989458)

Stanovy_spolocenstva.pdf (2597732)

Zapisnica_z_Valneho_zhromazdenia_2019.pdf (2350031)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_2019.pdf (2593664)

Sprava_dozornej_rady_2019.pdf (473297)

Financna_sprava_2019.pdf (625335)

Uznesenia_z_VZ_2019.pdf (515603)

 

Schôdza výboru - 09.10.2020

Zapis_zo_schodze_vyboru_2020.pdf (189091)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_2020.pdf (94634)

Sprava_dozornej_rady_2020.pdf (89041)

Financna_sprava_2020.pdf (59180)

Uznesenia_z_VZ_2020.pdf (49788)

 

Dokumentácia - 15.04.2021

Informacia_pre_clenov.pdf (158350)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_2021.pdf (518476)

Sprava_dozornej_rady_2021.pdf (466122)

Financna_sprava_2021.pdf (363990)

 

Prevody vlastníctva

Prevody_vlastnictva_11012015_12012016.pdf (51916)

Prevody_vlastnictva_12012016_17012017.pdf (43,9 kB)

Prevody_vlastnictva_17012017-15012018.pdf (47254)

Prevody_vlastnictva_15012018_15012019.pdf (51451)

Prevody_vlastnictva_15012019_14.01.2020.pdf (42,3 kB)

Prevody_vlastnictva_14.01.2020-01.03.2021.pdf (39100)

Prevody_vlastníctva_01.03.2021-14-02-2022.pdf (41823)

 

Valné zhromaždenie - 21.05.2022

Finančná správa UPS Bzovík za rok 2021.pdf (328316)

Návrh uznesenia vanej hromady UPS Bzovík 21.5.2022.pdf (197153)

Správa činnosti výboru UPS Bzovík za rok 2020.pdf (522318)

Správa činnosti výboru UPS Bzovík za rok 2021.pdf (624150)

Správa dozornej rady UPS Bzovík za rok 2021.pdf (452295)

Zápis z vanej hromady UPS Bzovík 21.5.2022.pdf (1088898)

 

Valné zhromaždenie - 03.06.2023

Finančná správa UPS Bzovík za rok 2022.pdf (694816)
Návr uznesenia valnej hromady UPS Bzovík 3.6.2023.pdf (260855)
Správa dozornej rady UPS Bzovík za rok 2022.pdf (664742)
Správa o činnosti výboru UPS Bzovík za rok 2022.pdf (1303415)
Zápís z valnej hromady UPS Bzovík 3.6.2023.pdf (1125308)