Valné zhromaždenie - 15.02.2014

Stanovy UPS Bzovík.pdf (59,9 kB)

Zakon_o_pozemkovych_spolocenstvach.pdf (80,4 kB)

Zapisnica_valne_zhromazdenie_2014.pdf (36,7 kB)

Zmluva_Urbarske_pozemkove_spolocenstvo_Bzovik.pdf (57,3 kB)

Potvrdenie_o_zapise_spolocenstva_do_registra.pdf (786711)

Notarska_zapisnica.pdf (1513240)

Všetky originály dokumentov sú uložené u predsedu spoločenstva.

 

Valné zhromaždenie - 14.03.2015

Zapisnica_z_valneho zhromazdenia_0320151.pdf (37012)

Uznesenia_z_valneho-zhromazdenia_032015.pdf (357586)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_032015.pdf (1071799)

Sprava_dozornej_rady_032015.pdf (261188)

Financna_sprava_032015.pdf (255078)

Pokyny_pre_samovyrobu_dreva.pdf (336009)

 

Valné zhromaždenie - 12.03.2016

Zapisnica_z_valneho_zhromazdenia.pdf (2364169)

Uznesenia_z_valneho_zhromazdenia.pdf (487767)

Sprava_o_cinnosti_vyboru.pdf (1544078)

Sprava_dozornej_rady.pdf (24504)

Financna_sprava.pdf (530009)

Pokyny_pre_samovyrobu_dreva.pdf (721539)

 

Valné zhromaždenie - 13.05.2017

Zápisnica z valnej hromady 13. 05. 2017.pdf (215,4 kB)

Správa o činnosti výboru 2017.pdf (1,5 MB)

Správa dozornej rady 2017.pdf (739,7 kB)

Finančná správa 2017.pdf (61764)

Uznesenie z VZ UPS 2017.pdf (329953)

 

Valné zhromaždenie - 17.03.2018

Zapisnica_z_Valneho_zhromazdenia_2018.pdf (1054839)

Sprava_o_cinnosti_vyboru_2018.pdf (827053)

Sprava_dozornej_rady_2018.pdf (692696)

Financna_sprava_2018.pdf (767241)

Uznesenia_z_VZ_2018.pdf (355796)

 

Listy vlastníctva - stav k 24.01.2018

Prevody_vlastnictva_11012015_12012016.pdf (51916)

Prevody_vlastnictva_12012016_17012017.pdf (43,9 kB)

Prevody_vlastnictva_17012017-15012018.pdf (47254)

Prevody_vlastnictva_15012018_15012019.pdf (51451)


List_vlastnictva_543.pdf (177631)
List_vlastnictva_869.pdf (151899)
List_vlastnictva_870.pdf (182702)
List_vlastnictva_871.pdf (150527)
List_vlastnictva_982.pdf (194707)