Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík

Jaroslav GUTTEN - predseda

962 41 Bzovík 78

tel.: 0907 247 787

urbarbzovik@gmail.com

Kontaktujte nás