Orgány spoločenstva

 

Výbor pozemkového spoločenstva:   

Jaroslav GUTTEN - predseda

Ing. Svetlana JUCHOVÁ - podpredseda

Jozef SEDMÁK - finančný hospodár

Ján ROHOŠKA - člen výboru

Ing. Jozef URBAN - člen výboru

 

Dozorná rada:        

Pavel FIĽOVKIN - predseda

Ján GAZDÍK - člen

Ján LIŽBETÍN - člen