Informácie pre návštevníkov

18.02.2014 11:04

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík s právnou subjektivitou bolo založené na valnom zhromaždení podielnikov dňa 15.02.2014 konanom v sále Obecného úradu v Bzovíku v súlade s ustanoveniami  zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Celková výmera pozemkového spoločenstva je 233,5720 ha vedená v katastrálnom území obce Bzovík. Lesné pozemky predstavujú 99,8074 ha, poľnohospodárske pozemky 133,0872 a ostatné pozemky 0,6774 ha.