Archív článkov

Oznam o predaji podielu v UPS Bzovík

08.08.2017 08:03
Agnesa Slivková, rod. Slivková, 962 41  Bzovík 109 ponúka na predaj svoj podiel v UPS Bzovík vo výške 0,20 hlasu. Čo predstavuje výmeru 0,4828 ha za celkovú sumu 676,00 €. (0,14 €/m2) Záujemcovia z radov členov UPS Bzovík sa môžu prihlásiť u p. Jaroslava Guttena alebo Ing. Jána...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

10.04.2017 07:51
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 13.05.2017 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Pozvánka na Valné zhromaždenie

29.02.2016 07:37
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať   dňa 12.03.2016 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,  (prezentáciu je nutné...

Petícia za zastavenie nelegálnej výstavby stavieb

30.09.2015 20:11
Petícia.pdf (2584820)

Valné zhromaždenie UPS Bzovík

26.03.2015 08:43
Vážení podielníci, v sekcii "Dokumenty" sú uložené všetky schválené materiály prerokované na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bzovík, konaného dňa 14.03.2015.  

Pozvánka na valné zhromaždenie

16.02.2015 12:44
Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík, 962 41 Bzovík 78     POZVÁNKA     Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z.o pozemkových spoločenstvách, na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 ( v sobotu)...

Informácie pre návštevníkov

18.02.2014 11:04
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík s právnou subjektivitou bolo založené na valnom zhromaždení podielnikov dňa 15.02.2014 konanom v sále Obecného úradu v Bzovíku v súlade s ustanoveniami  zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Celková výmera pozemkového...
Záznamy: 1 - 7 zo 7