Oznam o predaji podielu v UPS Bzovík

20.03.2018 07:44

Štefan Ližbetín ponúka na predaj svoj podiel v UPS Bzovík vo výške 0,10 hlasu, čo predstavuje výmeru 0,2414 ha za celkovú sumu 500,00 €. (cca 0,20 €/m2) + poplatky týkajúce sa prepisu (zmluva, zápis na katastri)

Záujemcovia z radov členov UPS Bzovík sa môžu prihlásiť u Ing. Jána Sekereša.