Oznam o predaji podielu v UPS Bzovík

08.08.2017 08:03
Agnesa Slivková, rod. Slivková, 962 41  Bzovík 109 ponúka na predaj svoj podiel v UPS Bzovík vo výške 0,20 hlasu. Čo predstavuje výmeru 0,4828 ha za celkovú sumu 676,00 €. (0,14 €/m2)

Záujemcovia z radov členov UPS Bzovík sa môžu prihlásiť u p. Jaroslava Guttena alebo Ing. Jána Sekereša.