Oznam o predaji podielu v UPS Bzovík

08.08.2017 08:03
Pani Anna Luptáková, bytom Bzovík 129, predáva svoj podiel v UPS Bzovík vo výške 1,01 hlasu. Čo predstavuje výmeru 2,3781 ha za celkovú sumu 3300,00
€. (cca 0,14 €/m2)

Záujemcovia z radov členov UPS Bzovík sa môžu prihlásiť u p. Jaroslava Guttena alebo Ing. Jána Sekereša.