Oznam o predaji podielu v UPS Bzovík

08.08.2017 08:03
Pán Štefan Ližbetín bytom Zvolen predáva svoj podiel v UPS Bzovík vo výške 0,10 hlasu.

Čo predstavuje výmeru 0,2414 ha za celkovú sumu 500,00 €. (cca 0,20 €/m2).

Záujemcovia z radov členov UPS Bzovík sa môžu prihlásiť u p. Jaroslava Guttena alebo Ing. Jána Sekereša.